ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ: ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα κρουστικά κύματα που εφαρμόζονται με το πρωτοποριακό σύστημα ED – 1000 αποτελούν μια επαναστατική μέθοδο για την  αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, αγγειακής αιτιολογίας.  

 

Μέχρι πρόσφατα για την αντιμετώπιση της αγγειακής στυτικής δυσλειτουργίας υπήρχαν οι εξής επιλογές:

 • Φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα και αυξάνουν παροδικά την αιμάτωση του πέους, με την προϋπόθεση όμως ότι έχει προηγηθεί σεξουαλικό ερέθισμα και υπάρχει ερωτική επιθυμία.
 • Η χρήση ενδoπεϊκών ενέσεων που γίνονται 15 λεπτά πριν από τη σεξουαλική επαφή και η δράση τους διαρκεί 1 ώρα.
 • Χειρουργικές θεραπείες σε σοβαρές περιπτώσεις.

Το πρόβλημα ωστόσο με τα φάρμακα ή τις ενέσεις είναι ότι η θεραπεία είναι συμπτωματική και όχι μόνιμη, δηλαδή ο ασθενής λαμβάνει ένα χάπι ή κάνει μία ένεση, προκειμένου να έχει σεξουαλική επαφή. Η θεραπεία με τα κρουστικά κύματα δίνει μόνιμα αποτελέσματα και δεν έχει παρενέργειες.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Το ED-1000 είναι ένα επαναστατικό σύστημα για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, αγγειακής αιτιολογίας.

Η αγγειακή στυτική δυσλειτουργία δημιουργείται από ανεπαρκή παροχή αίματος στα σηραγγώδη σώματα του πέους, εξαιτίας οργανικών βλαβών, όπως στένωση αγγείων, καρδιαγγειακή νόσος, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης κ.λπ.

Ο ειδικός γιατρός, μετά από τον κατάλληλο έλεγχο, αποφασίζει ποιος ασθενής έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα του επιτρέψουν να ωφεληθεί από την καινοτόμο θεραπεία των κρουστικών κυμάτων.

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

 Η μέθοδος των κρουστικών κυμάτων βασίζεται σε θεραπεία, που εφαρμόζεται από το 2005 κατά της ισχαιμίας του μυοκαρδίου, με σκοπό την αγγειογένεση, δηλαδή την ανάπτυξη νέων αγγειακών κλάδων.

Οι καρδιολόγοι ήταν άλλωστε εκείνοι που παρατήρησαν αρχικά ότι τα κρουστικά κύματα μπορούν να δημιουργούν ένα νέο δίκτυο αγγείων στην καρδιά που βοηθά στην αύξηση της αιματικής ροής και την αναστροφή της ισχαιμίας του μυοκαρδίου.

Είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η χρήση των κρουστικών κυμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του πέους, ενεργοποιεί μηχανισμούς αγγειογένεσης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ροής του αίματος στο όργανο. Η δημιουργία των νέων αυτών αγγειακών κλάδων βελτιώνει σταδιακά και τη λειτουργία της στύσης, σε ασθενείς με αγγειακού τύπου στυτική δυσλειτουργία.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

 • Η εφαρμογή της θεραπείας γίνεται εξωτερικά 
 • Ο ασθενής ξαπλώνει άνετα στο εξεταστικό κρεβάτι και ο ειδικός γιατρός με το σύστημα παραγωγής κρουστικών κυμάτων, διοχετεύει μια σειρά από κρουστικούς παλμούς στο πέος του ασθενούς.
 • Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο ασθενής αισθάνεται μόνο ελαφρές, ανώδυνες δονήσεις στο πέος του.
 • Η κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 20 λεπτά.
 • Ο κύκλος της θεραπείας με κρουστικά κύματα διαρκεί περίπου 9 εβδομάδες και το τελικό αποτέλεσμα αξιολογείται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωσή της.
 • Οι θεραπευτικές συνεδρίες εφαρμόζονται 2 φορές την εβδομάδα για 3 συνεχόμενες εβδομάδες. Μεσολαβεί ανάπαυλα 3 εβδομάδων και στη συνέχεια τα κρουστικά κύματα επαναλαμβάνονται με το ίδιο σχήμα, δηλαδή 2 συνεδρίες την εβδομάδα για 3 συνεχόμενες εβδομάδες, συμπληρώνοντας έτσι ένα κύκλο από 12 συνεδρίες.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

 

 • H θεραπεία με κρουστικά κύματα παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα.
 • Η εφαρμογή της γίνεται στο ιατρείο, είναι απλή, μη επεμβατική, δεν απαιτεί αναισθησία, είναι εντελώς ανώδυνη και χωρίς παρενέργειες.
 • Σημαντικότερο απ’ όλα όμως, είναι ότι τα κρουστικά κύματα μπορούν να αποτελέσουν μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Τα κρουστικά κύματα αποκαθιστούν τη στυτική λειτουργία, βελτιώνοντας τόσο τη διάρκεια όσο και τη σκληρότητα της στύσης.

 Η θεραπεία, όπως προαναφέρθηκε, αφορά ασθενείς των οποίων το πρόβλημα στύσης έχει αγγειακή αιτιολογία. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν πως τα κρουστικά κύματα αντιμετωπίζουν τη στυτική δυσλειτουργία μικρού και μέτριου βαθμού. Σ ε περιπτώσεις σοβαρού βαθμού αγγειακής στυτικής δυσλειτουργίας, κατά τις οποίες ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στη θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή, το θεραπευτικό αποτέλεσμα της μεθόδου με κρουστικά κύματα δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταπόκρισης στα φάρμακα.

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου συνεδριών με κρουστικά κύματα, οι ασθενείς μπορούν σε ποσοστό 80% να έχουν φυσιολογικές σεξουαλικές επαφές, χωρίς να χρειάζονται φάρμακα ή ενέσεις.

Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι, ως αποτέλεσμα της αγγειογένεσης, παρατηρείται αύξηση της αιματικής ροής στο πέος κατά 140%.

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ουρολογίας (European Association of Urology), έπειτα από κλινικές μελέτες με τη χρήση του συστήματος ED – 1000, ενέταξε επισήμως τη θεραπεία κρουστικών κυμάτων στις κατευθυντήριες οδηγίες της σχετικά με την Ανδρική Σεξουαλική Δυσλειτουργία, χαρακτηρίζοντάς την ως «χρυσό κανόνα» για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.