Είναι συλλογή υγρού μέσα στο όσχεο η οποία εμφανίζεται προοδευτικά και είναι ανώδυνη. Διακρίνουμε την ιδιοπαθή υδροκήλη που δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αίτιο και την δευτεροπαθή η οποία είναι αντιδραστική εκδήλωση σε κάποια πάθηση του όρχεως.Για αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην διάγνωση για να δούμε μήπως κρύβεται κάποια άλλη πάθηση πίσω από την υδροκήλη.
Η θεραπεία είναι χειρουργική και γίνεται με μια σχετικά απλή χειρουργική επέμβαση κατά την οποία γίνεται διάνοιξη της κοιλότητας και άδειασμα τους υγρού και ταυτόχρονα αναστροφή ή πτύχωση ενός περιβλήματος του όρχεως .Ο ασθενής συνήθως μπορεί να πάει στο σπίτι του μερικές ώρες μετά από το τέλος της επέμβασης.