Στοιχεία Επικοινωνίας

Κωνσταντίνος Α. Ρόκκας M.D

Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Βασ. Σοφίας 96

Αθήνα 11528
ΆνδραςΓυναίκα